Profil

MA TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR

Nama dan Alamat sekolah: MA : TARBIYATUT THOLABAH
: Jalan: K.H. Musthofa
: Desa: Kranji
: Kec: Paciran
: Kab: Lamongan
Nama dan Alamat Yayasan Penyelenggara Madrasah : Nama : TARBIYATUT THOLABAH
 : Jalan: K.H. Musthofa
: Desa: Kranji
: Kec: Paciran
: Kab: Lamongan
Akta Notaris: Hendy Asmara SH. No.43 tahun 2007
Status Sekolah: TERAKREDITASI : A (Unggul)
Tahun Didirikan: 1963
Tahun Beroperasi: 1971
Status Tanah: Wakaf Yayasan
Nama Kepala Sekolah/Madrasah: H. MAHBUB JUNAIDI, M.Pd.I
Nama Ketua Majlis/Komite Sekolah: ABD. MAJID YASIN,S.Ag.